«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την σεξουαλική κακοποίηση

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποτελεί τον μόνο Οργανισμό στην Ελλάδα και έναν από τους ελάχιστους διεθνώς που τόσο επιστημονικά όσο και στο πεδίο, εφαρμόζει δράσεις και παρέχει υπηρεσίες στα παιδιά σε επίπεδο Πρόληψης και στα παιδιά θύματα Βίας σε επίπεδο Παρέμβασης και Θεραπείας.

Στελεχωμένο από μία ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

Προληπτικά απευθυνόμενο σε κάθε παιδί:

Παρεμβατικά απευθυνόμενο σε παιδιά θύματα:

  • Λαμβάνει ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056» και τις προωθεί στις αρμόδιες Αρχές
  • Πραγματοποιεί Επιτόπια Παρέμβαση για παιδιά που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο
  • Λειτουργεί 11 Σπίτια για την ασφαλή διαμονή παιδιών θυμάτων
  • Λειτουργεί 3 Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας για παιδιά που μεγαλώνουν σε δυσλειτουργικές οικογένειες
  • Διαθέτει το Κέντρο Συνηγορίας του Παιδιού, έναν αυτόνομο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον οποίο -υπό καθεστώς πλήρους προστασίας- παιδιά μετέχουν στις νομικές διαδικασίες με την ιδιότητα του θύματος ή του μάρτυρα σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών.

Θεραπευτικά απευθυνόμενο σε παιδιά θύματα:

Λειτουργεί το «Σπίτι του Παιδιού», το 1ο στην Ελλάδα, Κέντρο Ημέρας για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση παιδιών και εφήβων, θυμάτων κακοποίησης, παραμέλησης ή ενδοοικογενειακής βίας καθώς και παιδιά εμπλεκόμενα σε περιστατικά εκφοβισμού