Ως σεξουαλική κακοποίηση ορίζεται «η συμμετοχή (εμπλοκή) ενός παιδιού σε σεξουαλική δραστηριότητα την οποία δεν κατανοεί πλήρως ή για την οποία δεν είναι σε θέση να συναινέσει ή για την οποία δεν είναι αναπτυξιακά ώριμο ή η οποία παραβιάζει τους νόμους. Τα παιδιά μπορεί να υποστούν σεξουαλική κακοποίηση τόσο από ενήλικα άτομα όσο και από άλλα παιδιά τα οποία, λόγω της ηλικίας τους ή του αναπτυξιακού τους σταδίου, βρίσκονται σε θέση ευθύνης, εμπιστοσύνης ή δύναμης σε σχέση με το θύμα».

 
Να σημειωθεί εδώ ότι η σεξουαλική κακοποίηση περιλαμβάνει δραστηριότητες που μπορεί να περιλαμβάνουν άγγιγμα μπορεί όμως και όχι. Έτσι ο όρος αναφέρεται σε δραστηριότητες όπως διείσδυση των γεννητικών οργάνων του ενήλικα στα γεννητικά όργανα, στον πρωκτό ή στο στόμα του παιδιού, την επίδειξη των γεννητικών οργάνων του ενήλικα σε ένα παιδί, την επίδειξη πορνογραφίας σε παιδιά και την πορνεία παιδιών.
Η σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να συνοδεύεται από συμπεριφορές δωροδοκίας, πίεσης, εξαναγκασμού ή να λαμβάνει χώρα σε μια σχέση ασφάλειας και εμπιστοσύνης με το παιδί.

 
Η σεξουαλική κακοποίηση είναι θέμα δημόσιας υγείας
Μια μελέτη της κλινικής Mayo το 2010 έδειξε ότι άτομα με ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης μπορεί να εμφανίσουν διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD), διαταραχές άγχους, κατάθλιψη και διαταραχές φαγητού και ύπνου αλλά και να προβούν σε απόπειρες αυτοκτονίας.

 
Οι συνέπειες της σεξουαλικής Κακοποίησης μπορεί να είναι (Noll, et. al., 2007; Van Roode, et. al., 2009; Pelcovitz, et. al., 1997; Tschumper, et.al., 2007):

– Μετατραυματικές διαταραχές
– Άγχος κατασταλτικό που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αλλιώς (DESNOS – Disorder of -Extreme Stress Not Otherwise Specified)
– Σεξουαλικές δυσκολίες
– Διαταραχές άγχους και συναισθηματικές δυσκολίες
– Κατάθλιψη
– Χρήση ουσιών
– Διατροφικές διαταραχές και πολλά άλλα

Ωστόσο να σημειωθεί ότι η εκδήλωση και η ένταση των συμπτωμάτων εξαρτάται από ατομικούς (ηλικία- αναπτυξιακό στάδιο παιδιού), κοινωνικούς παράγοντες αλλά και από την φύση και τα χαρακτηριστικά της σεξουαλικής κακοποίησης (Finkelhor & Berliner, 1995).

 
Για αυτό το λόγο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει σε μια Παγκόσμια Συμμαχία για την Υγεία (Global Health Coalition) προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών ως θέμα δημόσιας υγείας.