Στις περιπτώσεις της διαδικτυακής  σεξουαλικής κακοποίησης  και εκμετάλλευσης περισσότερο ευάλωτα φαίνεται να είναι παιδιά ηλικίας άνω των  δεκατριών ετών, ενώ με την αύξηση της ηλικίας του παιδιού αυξάνεται και η επικινδυνότητα θυματοποίησής τους. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι  τα παιδιά εφηβικής  ηλικίας αποκτούν μεγαλύτερη εξοικείωση με τις δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο και τείνουν να  πειραματίζονται περισσότερο, εκθέτοντας την ιδιωτική τους ζωή και συνομιλώντας με αγνώστους.  Η έλλειψη  συνοχής και η δυσλειτουργική επικοινωνία μέσα στην οικογένεια αποτελεί παράγοντα ευαλωτότητας καθώς ο θύτης εκμεταλλεύεται  τη συναισθηματική απόσταση γονέα – παιδιού  καλλιεργώντας  μία “μυστική συμμαχία” ώστε να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του. Περισσότερο ευάλωτα σε  διαδικτυακή  σεξουαλική εκμετάλλευση φαίνεται να είναι παιδιά τα οποία τείνουν να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους που εγκυμονεί ο κυβερνοχώρος,  παρουσιάζουν δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον και στις διαπροσωπικές τους επαφές  με συνομηλίκους. Ο διαδικτυακός δράστης είναι επιδέξιος στο να εντοπίζει ευάλωτα παιδιά και να συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες, τις οποίες θα χρησιμοποιήσει  ως μέσο  να δείξει την προσοχή και το ενδιαφέρον του,  εκμεταλλευόμενος  αισθήματα μοναξιάς και απομόνωσης  του παιδιού. Η επικοινωνία αρχικά ξεκινά   με ουδέτερο περιεχόμενο κάτι το οποίο έχει ως στόχο να κάμψει τις αντιστάσεις  του παιδιού, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του και να εξασφαλίσει την ενεργή συμμετοχή του σε “φιλικές” συνομιλίες πριν το οδηγήσει σε αλληλεπιδράσεις σεξουαλικού περιεχομένου.  Μέσω της χρήσης του διαδικτύου, το οποίο ευνοεί την ανωνυμία και τη συγκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας  ο δράστης κερδίζει σε λιγότερο χρόνο την εμπιστοσύνη του θύματος, ενώ ενδέχεται να ανταλλάσσει συνομιλίες με πολλά θύματα ταυτόχρονα. Η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης και της συναίνεσης του θύματος, όπως και η καλλιέργεια συναισθηματικών δεσμών συχνά αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τον εντοπισμό ανάλογης δραστηριότητας στο  διαδίκτυο και την αναφορά της  στους αρμόδιους φορείς .

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να καλέσετε στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111» ώστε να συζητήσετε με έναν ψυχολόγο όλα αυτά που μπορεί να σας απασχολούν σε σχέση με το παιδί σας

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s